Bishop Hill Spelet

– ErkJansarnas öden i Uppland och Amerika

 

Bishop Hill spelet är ett bygdespel som handlar om de dramatiska händelserna som utspelades, i Nora socken i nordvästra Uppland, före och i samband med den första privat organiserade utvandringen från Sverige till Amerika år 1846. Då man följde ”profeten” Erik Jansson, från Biskopskulla, till Amerika för att bygga ”Paradiset på prärien”.

 

 

Spelet är skrivet av Stig Röjerås och gestaltar endast verkliga historiska personer och återger i huvudsak endast verkligt belagda händelser. Händelser t.o.m. ordval som finns beskrivna i domstolsprotokoll, kyrkböcker, brev och muntliga berättelser.

 

Alla skådespelare är amatörer från bygden.

 

Bishop Hill Spelet framförs 26/8 kl. 15.00 på Nora Hembygdsgård i Tärnsjö

 

Biljetter: Vuxna: 160 kr inkl. fika, Barn: 6-12 år 75 kr inkl. fika Framförs oavsett väder.

 

OBS paraplyförbud. Medtag gärna egen stol.

 

VÄLKOMNA! Detta är ett samarrangemang mellan Norabella Teatersällskap och Nora-Tärnsjö Hembygdsförening.

 

Spelet framför även lördag 25/8 i Biskopskulla.

 


 

Skulle du vilja köpa en film med någon av de pjäser som teaterföreniongen framför  tidigare? Läs mer under fliken  "Tidigare projekt".

Copyright © 2013 Norabella Teatersällskap - Powered by C²MS